Forum Ankara

SEO

vBulletin Search Engine Optimization

Geri Git   Forum Ankara > >

Forum Ankara

  #1  
Alt 26.Haziran.2019, 09:45
Sihir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Sihir Sihir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Moderator
 
Üyelik tarihi: 26.Ekim.2015
Mesajlar:
Standart Finansal Ekonomi Final(Yılsonu) Deneme Sinavlari 2

1-) Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin esas fonksiyonudur?
A) Fon transferine aracılık
B) Risk paylaşımı
C) Likidite
D) Enformasyon sağlama
E) İşlem maliyetlerini düşürme

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi bir şirket veya devlet tarafından çıkartılmış olan taşınır kıymetlerin ilk alıcılarına satıldığı finansal piyasalardır?
A) Nakit piyasası
B) Sermaye piyasası
C) Spot piyasa
D) Birincil piyasa
E) Borsa

--------------------------------------------------------------------------------
3-) İhraç eden kurumun kendi ticari işlemlerinden doğan veya devraldığı alacakları karşılığında ihraç edilen taşınır kıymetler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansman Bonosu
B) Pay Senedi
C) Katılma İntifa Senedi
D) Varlığa Dayalı Taşınır Kıymet
E) Eurobond

--------------------------------------------------------------------------------
4-) I. Ters seçim
II. Kötü niyet
III. İşlem maliyeti
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri noksan bilgilenmeden dolayı ortaya çıkan maliyettir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesi eksikliklerini gidermek ve teknik yardım sağlamak yoluyla girişimcileri endüstriyel alanlara yöneltmek amacıyla kurulmuştur?
A) Ticari Bankalar
B) Özel Finans Kurumları
C) Finansman Şirketleri
D) Yatırım Fonları
E) Kalkınma ve Yatırım Bankaları

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Vergi sonrası ürem  ve ürem gelirleri üzerinden alınan gelir vergisi iken nominal ürem oranı % kaçtır?
A) 25
B) 12.5
C) 10.85
D) 10
E) 1.25

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi vade sonuna kadar anapara ve ürem art ödemesinin bir sıra periyodik eşit ödemeyle gerçekleştirildiği kredi işlemleridir?
A) Basit kredi
B) Sabit ödemeli kredi
C) Kupon ödemeli kredi
D) İskontolu tahvil
E) Sıfır kuponlu tahvil

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşlen enflasyon verilerinin kullanılması ile dönem sonu için hesaplanan reel ürem oranıdır?
A) Ex-ante reel ürem oranı
B) Ex-post reel ürem oranı
C) İskontolu reel ürem oranı
D) Reeskont oranı
E) Nominal ürem oranı

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi portföy tercihini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Servet
B) Risk
C) Kamu borç stoku
D) Likidite
E) Beklenen getiri

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Beklenen enflasyonun artması durumunda tahvil arzı ve tahvil talebi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tahvil arzı ve tahvil talebi artar.
B) Tahvil arzı ve tahvil talebi azalır
C) Tahvil arzı artar, tahvil talebi azalır.
D) Tahvil arzı azalır, tahvil talebi artar.
E) Tahvil arzı artar, tahvil talebi değişmez.

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aynı vadeye sahip taşınır kıymetlerin ürem oranlarının farklılaşmasını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) ürem oranlarının gelir yapısı
B) ürem oranlarının vade yapısı
C) ürem oranlarının risk yapısı
D) ürem oranlarının efektif yapısı
E) ürem oranlarının gider yapısı

--------------------------------------------------------------------------------
12-) ürem oranlarının vade yapısını kısa vadeli ürem oranının gelecekte farklı değerler alacağı konusundaki beklentilere bağlı olarak açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vade tercihi hipotezi
B) Likidite primi hipotezi
C) Bölünmüş piyasalar hipotezi
D) Bekleyişler hipotezi
E) Likidite tercihi hipotezi

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi bir pay senedinin olması gereken değeridir?
A) Nominal değer
B) Piyasa değeri
C) Defter değeri
D) Tasfiye değeri
E) Gerçek değer

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Bir şirketin dağıtacağı kar payı pay başına 100 YTL ve ürem oranı % ise bu pay senedinin gerçek değeri kaç YTL’dir?
A) 100
B) 200
C) 300
D) 400
E) 500

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Bekleyişlerin oluşumunda ekonomik birimlerin ilgili değişkenin geçmiş dönemlerdeki seyrini ve daha önce yaptıkları tahmin hatalarını göz önüne alacaklarını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyumcu bekleyişler
B) Markow bekleyişleri
C) Rasyonel bekleyişleri
D) Değişken bekleyişleri
E) Sabit bekleyişler

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi bir ünite yabancı paranın değerinin yerli nakit cinsinden açıklanmasıdır?
A) Direkt döviz kuru
B) Dolaylı döviz kuru
C) Çapraz kur
D) Parite
E) Reel döviz kuru

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Türkiye’de reel gelir arttığında, diğer koşullar sabitken, döviz kurunda nasıl bir değişim beklenmelidir?
A) Döviz arzı artacağı için yerli nakit değer kaybeder.
B) Döviz arzı artacağı için yerli nakit değer kazanır.
C) Döviz talebi artacağı için yerli nakit değer kaybeder.
D) Döviz talebi artacağı için yerli nakit değer kazanır.
E) Döviz arzı ve talebi artacağı için yerli paranın değeri değişmez.

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Dolar mevduatlarına ödenen ürem oranı %8 ve TL’nin dolar karşısında %5 değer kaybetmesi bekleniyorsa dolar mevduatlardan beklenen getiri yüzde kaç olacaktır?
A) 1.6
B) 3
C) 5
D) 13
E) 40

--------------------------------------------------------------------------------
19-) ürem oranının ’den &’ya yükselmesi durumunda efektif vadesi 3 yıl olan bir tahvilin piyasa değeri nasıl değişir?
A) % 9 artar
B) % 9 azalır
C) % 16 artar
D) % 15 artar
E) % 15 azalır

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Bir işletmenin bilançosunun aktifinde ve pasifinde aynı tutarda ve cinste yabancı nakit bulunmamasından kaynaklanan zarara uğrama olasılığına ne ad verilir?
A) Döviz riski
B) Evalüasyon riski
C) Parite riski
D) Hedging riski
E) Kur riski

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi elinde bulunduran kişiye belli bir kıymeti belirli bir tarihte ve belirli bir fiyattan satın alma veya satma hakkı veren finansal sözleşmelerdir?
A) Swap
B) Opsiyon
C) Futures
D) Forward
E) Hedging

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Pür rekabet piyasası ile tam rekabet piyasası arasındaki ayrım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürünlerin homojen olması
B) Ürünlerin homojen olmaması
C) Piyasada çok sayıda banka olması
D) Müşterilerin tam bilgiye sahip olması
E) Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Pür rekabet koşullarında çalışan bir bankanın kar maksimizasyonu şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marjinal maliyet = Toplam maliyet
B) Ortalama maliyet = Ortalama gelir
C) Marjinal maliyet = Kredi ürem oranı
D) Toplam maliyet = Toplam gelir
E) Ortalama maliyet = Marjinal gelir

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Piyasa gücüne sahip bir bankanın karşı karşıya olduğu kredi talep eğrisinin negatif eğilimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması
B) Bankanın daha çok kredi açabilmek için faizleri düşürmek zorunda olması
C) Bankanın kredilere uygulanan ürem oranı üzerinde denetim gücünün olmaması
D) Bankanın eder kabullenici olması
E) Bankaların ürünlerinin homojen olmaması

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Pür rekabet koşullarında çalışan bir bankanın mevduat arz eğrisinin eğimi nasıldır?
A) Sonsuz
B) Negatif
C) Pozitif
D) Sıfır
E) Dikey

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi mevduatlarda meydana gelen değişikliğin bu mevduatların maliyetinde sebep olduğu değişikliktir?
A) Kredilerin marjinal geliri
B) Mevduatların marjinal ürünü
C) Azalan marjinal verim
D) Mevduatların marjinal kaynak maliyeti
E) Kredilerin marjinal maliyeti

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Banka panikleri ile mücadele etmede merkez bankasının yerine getirmesi beklenen fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik büyümeyi destekleme
B) Nakit piyasasında istikrar sağlama
C) Bankaların bankası olma
D) Devletin bankası olarak çalışma
E) Likiditenin son kaynağı olma

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Uluslararası piyasalarda çeşitli büyüklükteki bankaların, bir konsorsiyum lideri banka öncülüğünde bir araya gelmesi ile oluşturulan grubun bir bankaya verdiği krediler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüzen fonlar
B) Reeskont kredisi
C) Sendikasyon kredisi
D) Rotatif kredi
E) Açık kredi

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi bankaların mevduat şeklindeki yükümlülükleri karşılığında ellerinde ne kadar serbest rezerv bulunduracaklarına karar verme süreci olarak tanımlanır?
A) Likidite yönetimi
B) Aktif yönetimi
C) Pasif yönetimi
D) Maliyet yönetimi
E) Gelir yönetimi

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi ürem oranı değişikliklerinin bir bankanın net değeri üzerinde ne kadar etkili olacağını belirlemeye imkan sağlayan ölçüttür?
A) Açık analiz
B) Efektif vade açığı
C) Gelir açığı
D) Aktif yönetimi
E) ürem analizi


Cevaplar

1-) A
2-) D
3-) D
4-) D
5-) E
6-) B
7-) B
8-) B
9-) C
10-) C
11-) C
12-) D
13-) E
14-) D
15-) A
16-) A
17-) C
18-) D
19-) E
20-) E
21-) B
22-) E
23-) C
24-) B
25-) A
26-) D
27-) E
28-) C
29-) A
30-) B
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
deneme, ekonomi, finalyılsonu, finansal, sinavlari
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Açık

Forum Jump


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:59.


Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.37 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
tipobet365 Esenyurt escort Bahis Siteleri Canli bahis Bahis Siteleri Bahis Siteleri Bahis Siteleri Canli bahis golden bahis elexbet tv goldenbahis yeni giriş ngs bahis ngsbahis güncel giriş adresi istanbul escort elexbet elexbet hiltonbet tv buca escort bedava bonus bluestacks indir Jasminbet Marsbahis tv Bahis Siteleri Bahis Siteleri Bahis Siteleri Bahis Siteleri Bahis Siteleri Bahis Siteleri maltepe escort bahçeşehir escort istanbul escort izmir escort seks hikaye türkçe altyazılı porno türk porno escort istanbul escort konya seks hikaye